Anmäl mig

3 december 09:00 - 10:00

Att tala är silver
lyssna är guld


Efter ett långt samtal med en
 bekymrad chef frågade jag om personen lyssnade på sina medarbetare. Svaret kom utan betänketid:  "Jag förutsätter att de fattar vad de borde göra."  Under ett samtal med en annan blev svaret "Å nej, då skulle jag få allt för mycket att göra!"

Den största förändringen som är gynnsam både för dig som ledare och andra omkring dig kan komma genom att utveckla kvalitén på ditt lyssnande.  Att utveckla ett uppmärksamt lyssnande är en färdighet som ligger till grund för blomstrandet av alla positiva mänskliga relationer, inte minst i ledarskapet. 

Att bemästra uppmärksamt lyssnande hjälper dig att:  

  • skapa förtroende som bidrar till öppnare klimat
  • stärka team och främjar samarbete
  • bygga en plattform för lärande och nya perspektiv
  • minska spänning, stress och förebygger konflikter

Uppmärksamt lyssnande behöver praktiseras, så under denna timme kommer du bland annat få delta i övningar som öppnar för de kvalitéer och förhållningsätt som behöver utvecklas. Du kommer att bli lyssnad på och du kommer att få lyssna på andra. 

Anmäl mig

Vi ses vid skärmen! 

Mgruppens webinar hålls live och när du anmält dig kommer vi skicka dig en länk på mail så du kan delta via Zoom. 

Anmäl mig

Utbildare

Aurora Sparre

Ledarskapskonsult

Aurora är ledarskapskonsult och handledare på Mgruppens chef- och ledarskapsprogram och företagsanpassade utvecklingsinsatser. Hon är certifierad tränare i Nonviolent communication, handledare och praktiserande av Living Compassion samt även Host för det internationella nätverket Global Dyad meditation.

Läs mer

Organized by